LSPA.jpg

IESTĀJEKSĀMENS FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ, tikai topošajiem bakalauriem klātienes studiju uzsākšanai "Sporta zinātnē"

 
IESTĀJEKSĀMENI FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ
 
Studiju uzsākšanai profesionālā bakalaura studiju programmā „SPORTA ZINĀTNE” 

2019./2020.akadēmiskajā gadā

 
Trešdien, 24.07.2019. plkst. 9.00 - sanāksme visiem reflektantiem 
                                                             par fiziskās sagatavotības iestājeksāmenu.
                                                             (konferenču zālē, „A” korpuss, 2.stāvs, 216.telpa)
 
         Iestājeksāmena norises laiki:
 
Trešdien, 24.07.2019. plkst. 10.00
 
Ceturtdien, 25.07.2019. plkst. 9.00
 
 
Piektdien, 26.07.2019. plkst. 10.00 -  sanāksme visiem reflektantiem  
                                                               jauno studentu uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošana.
                                                               (konferenču zālē, „A” korpuss, 2.stāvs, 216.telpa)