LSPA.jpg

IESTĀJEKSĀMENS FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ, tikai topošajiem bakalauriem klātienes studiju uzsākšanai "Sporta zinātnē"

 

IESTĀJEKSĀMENA NORISES LAIKI  |  SIEVIETĒM  |  VĪRIEŠIEM   |  KONTAKTI

IESTĀJEKSĀMENI FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ
 
Studiju uzsākšanai profesionālā bakalaura studiju programmā „SPORTA ZINĀTNE” 

2018./2019.akadēmiskajā gadā

 
Trešdien, 25.07.2018. plkst. 9.00 - sanāksme visiem reflektantiem 
                                                             par fiziskās sagatavotības iestājeksāmenu.
                                                             (konferenču zālē, „A” korpuss, 2.stāvs, 216.telpa)
 
         Iestājeksāmena norises laiki:
 
Trešdien, 25.07.2018. plkst. 10.00
 
Ceturtdien, 26.07.2018. plkst. 9.00
 
 
Piektdien, 27.07.2018. plkst. 10.00 -  sanāksme visiem reflektantiem  
                                                               jauno studentu uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošana.
                                                               (konferenču zālē, „A” korpuss, 2.stāvs, 216.telpa)