LSPA.jpg

SIEVIETĒM

 

SIEVIETĒM  |  VĪRIEŠIEM  |  KONTAKTI

 • IESTĀJEKSĀMENS FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ topošajiem bakalauriem klātienes studiju uzsākšanai studiju programmā "Sporta zinātne":
  - Trešdien, 2017.gada 26.jūlijā, plkst. 9:00 notiks sanāksme visiem reflektantiem par fiziskās sagatavotības iestājeksāmenu. 
  - Iestājeksāmena norises laiki:
       Trešdien, 26.jūlijā no plkst. 10:00
       Ceturtdien, 27.jūlijā no plkst. 9:00
  - Piektdien, 28.jūlijā, plkst. 10:00  notiks sanāksme visiem reflektantiem par jauno studentu uzņemšanas konkursa rezultātiem. 

 

LSPA IESTĀJEKSĀMENS FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ SIEVIETĒM

(tikai topošajiem bakalauriem klātienes studiju uzsākšanai "Sporta zinātnē")

Fiziskās sagatavotības kontroles testi

Nr.pk

Vingrinājums

Sievietes

1.

Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, rokas uz vingrošanas sola

+

2.

Tāllēkšana no vietas

+

3.

Skrējiens - 20 metri no starta gaitā.

+

4.

“Atspoles skrējiens” 10 x 6 metri

+

5.

Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana,
guļot uz muguras (1,5 min)

+

6.

Krosa skrējiens

2000 m

 

VINGRINĀJUMU  IZPILDES  NOSACĪJUMI

Jāpiedalās un jāuzrāda rezultāti VISOS kontrolvingrinājumos.
Ieskaita vingrinājumus, kuros ievēroti izpildes nosacījumi.

VĒRTĒŠANAS TABULA

Punktu summa

Vērtējums (balles)

500 un vairāk

10

425 – 499

9

358 – 424

8

300 – 357

7

241 – 299

6

175 – 240

5

83 – 174

4

Mazāk par 83

3

Izstājies

2

Nav ieradies

1

 

FIZISKĀS  SAGATAVOTĪBAS  VĒRTĒŠANAS  PUNKTU  TABULAS - SIEVIETES

1.  Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, rokas uz vingrošanas sola

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

53

100

42

92

35

75

28

47

21

20

14

6

52-49

99

41

91

34

72

27

43

20

17

13

5

48-47

98

40

89

33

68

26

39

19

15

12

4

46

97

39

87

32

64

25

35

18

12

11

3

45

96

38

84

31

60

24

31

17

10

10-9

2

44

95

37

81

30

56

23

27

16

9

8-1

1

43

94

36

78

29

51

22

24

15

7

 

 

2.  Tāllēkšana no vietas - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/m,cm/

 

/m,cm/

 

/m,cm/

 

/m,cm/

 

/m,cm/

 

/m,cm/

 

2,46

100

2,29

90

2,20

73

2,11

48

2,02

23

1,93

8

2,45-2,41

99

2,28

89

2,19

71

2,10

45

2,01

21

1,92

7

2,40-2,38

98

2,27

88

2,18

68

2,09

42

2,00

19

1,91

6

2,37-2,36

97

2,26

86

2,17

65

2,08

39

1,99

17

1,90

5

2,35

96

2,25

84

2,16

63

2,07

36

1,98

15

1,89-1,88

4

2,34-2,33

95

2,24

82

2,15

60

2,06

33

1,97

13

1,87-1,86

3

2,32

94

2,23

80

2,14

57

2,05

30

1,96

12

1,85-1,84

2

2,31

93

2,22

78

2,13

54

2,04

28

1,95

10

1,83 un
mazāk

1

2,30

92

2,21

76

2,12

51

2,03

25

1,94

9

 

 

3.  20 metru skrējiens ar startu gaitā - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

2,45

100

2,65

90

2,75

73

2,85

48

2,95

23

3,05

8

2,46-2,51

99

2,66

89

2,76

70

2,86

45

2,96

21

3,06

7

2,52-2,54

98

2,67

87

2,77

68

2,87

42

2,97

20

3,07-3,08

6

2,55-2,56

97

2,68

86

2,78

66

2,88

40

2,98

18

3,09

5

2,57-2,58

96

2,69

84

2,79

63

2,89

37

2,99

16

3,10-3,11

4

2,59-2,60

95

2,70

83

2,80

61

2,90

35

3,00

14

3,12-3,13

3

2,61

94

2,71

81

2,81

58

2,91

32

3,01

13

3,14-3,16

2

2,62

93

2,72

79

2,82

56

2,92

30

3,02

12

3,17 un
vairāk

1

2,63

92

2,73

77

2,83

53

2,93

28

3,03

10

 

 

2,64

91

2,74

75

2,84

50

2,94

25

3,04

9

 

 

4.  “Atspoles skrējiens” - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

16,0

100

16,9

92

17,6

74

18,3

46

19,0

20

19,7

5

16,1

99

17,0

90

17,7

70

18,4

42

19,1

17

19,8

4

16,2-16,3

98

17,1

88

17,8

67

18,5

37

19,2

14

19,9-20,0

3

16,4-16,5

97

17,2

86

17,9

63

18,6

33

19,3

12

20,1-20,2

2

16,6

96

17,3

83

18,0

58

18,7

30

19,4

10

20,3 un vairāk

1

16,7

95

17,4

80

18,1

54

18,8

26

19,5

8

 

 

16,8

93

17,5

77

18,2

50

18,9

23

19,6

7

 

 

5. Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, guļot uz muguras (1,5 min) - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

84

100

71

91

63

73

55

44

47

19

39

5

83-80

99

70

90

62

70

54

41

46

16

38

4

79-78

98

69

88

61

66

53

37

45

14

37-36

3

77-76

97

68

86

60

63

52

34

44

12

35-34

2

75

96

67

84

59

59

51

30

43

10

33 un mazāk

1

74

95

66

81

58

56

50

27

42

9

 

 

73

94

65

79

57

52

49

24

41

7

 

 

72

93

64

76

56

48

48

21

40

6

 

 

 

6.  2000 metru krosa skrējiens - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/min,s/

 

/min,s/

 

/min,s/

 

/min,s/

 

/min,s/

 

/min,s/

 

7:50

un ātrāk

100

8:23-8:24

83

8:57-8:58

66

9:31-9:32

48

10:05-10:06

30

10:39-10:40

13

7:51-7:52

99

8:25-8:26

82

8:59-9:00

65

9:33-9:34

47

10:07-10:08

29

10:41-10:42

12

7:53-7:54

98

8:27-8:28

81

9:01-9:02

64

9:35-9:36

46

10:09-10:10

28

10:43-10:44

11

7:55-7:56

97

8:29-8:30

80

9:03-9:04

63

9:37-9:38

45

10:11-10:12

27

10:45-10:46

10

7:57-7:58

96

8:31-8:32

79

9:05-9:06

62

9:39-9:40

44

10:13-10:14

26

10:47-10:48

9

7:59-8:00

95

8:33-8:34

78

9:07-9:08

61

9:41-9:42

42

10:15-10:16

25

10:49-10:50

8

8:01-8:02

94

8:35-8:36

77

9:09-9:10

60

9:43-9:44

41

10:17-10:18

24

10:51-10:52

7

8:03-8:04

93

8:37-8:38

76

9:11-9:12

59

9:45-9:46

40

10:19-10:20

23

10:53-10:54

6

8:05-8:06

92

8:39-8:40

75

813-8:14

58

9:47-9:48

39

10:21-10:22

22

10:55-10:56

5

8:07-8:08

91

8:41-8:42

74

9:15-9:16

57

9:49-9:50

38

10:23-10:24

21

10:57-10:58

4

8:09-8:10

90

8:43-8:44

73

9:17-9:18

56

9:51-9:52

37

10:25-10:26

20

10:59-11:00

3

8:11-8:12

89

8:45-8:46

72

9:19-9:20

55

9:53-9:54

36

10:27-10:28

19

11:01-11:02

2

813-8:14

88

8:47-8:48

71

9:21-9:22

53

9:55-9:56

35

10:29-10:30

18

11:03

un vairāk

1

8:15-8:16

87

8:49-8:50

70

9:23-9:24

52

9:57-9:58

34

10:31:10:32

17

8:17-8:18

86

8:51-8:52

69

9:25-9:26

51

9:59-10:00

33

10:33-10:34

16

 

 

8:19-8:20

85

8:53-8:54

68

9:27-9:28

50

10:01-10:02

32

10:35-10:36

15

 

 

8:21-8:22

84

8:55-8:56

67

9:29-9:30

49

10:03-10:04

31

10:37-10:38

14