LSPA.jpg

SVARĪGĀKIE DATUMI

2018./2019. AKADĒMISKAIS GADS

STUDIJU  UZSĀKŠANA  PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

Pilna laika klātienes studijas

 • Dokumentu pieņemšana 2018./2019.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2018.gada 16. - 21. un 23. - 24.jūlijā  plkst. 10.00 - 17.00, 1.stāvs, 131.kabinets.
 • IESTĀJEKSĀMENS FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ, tikai topošajiem bakalauriem klātienes studiju uzsākšanai studiju programmā "Sporta zinātne":
       - 2018.gada 25. un 26. jūlijā
 • Konkursa rezultātu paziņošana: 27.jūlijā
 • Studiju līgumu slēgšana:
  - studējošie par valsts budžeta līdzekļiem: 27.jūlijā, plkst. 10.30 - 16.00
  - studējošie par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem: no 30.jūlija līdz 2.augustam, plkst. 9.00 - 12.15 un 12.45 - 16.00
   
 • ATVĒRTO DURVJU DIENAS
 • 2018.GADA 20.MARTĀ UN 12.MAIJĀ  plkst. 12.00 LSPA konferenču zālē (2.stāvā, 216.zālē). 

Nepilna laika neklātienes studijas

 • Dokumentu pieņemšana 2018./2019.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2018.gada 20.- 23.augustā, plkst. 10.00 - 16.00, 2.stāvs, 222.kabinets
  Pirms dokumentu iesniegšanas NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDIJĀM jebkurā bankā jāveic maksājums  25.00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevums jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.
  Rekvizīti:
  Maksātājs: vārds, uzvārds, pers.kods
  Saņēmējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                       Reģ. Nr: 90000055243
                       Banka: Valsts kase; 
                       Bankas kods: TRELLV22, 
                       Konts Nr. LV53TREL9150120000000
  Maksājuma mērķis: Par studijām nepilna laika neklātienes nodaļā. Kods 21351 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts).

   
 • Konkursa noslēguma termiņš: 2018.gada 27.augusts.
 • Studiju līgumu slēgšana:  28. - 30.08.2018. plkst 10.00 – 16.00

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "FIZIOTERAPIJA":

Pilna laika klātienes studijas

 • Dokumentu pieņemšana 2018./2019.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2018.gada 16.- 21. un 23. - 24.jūlijā  plkst. 10.00 - 17.00,  1.stāvs, 131.kabinets
 • Konkursa rezultātu paziņošana: 26.jūlijā
 • Studiju līgumu slēgšana:
  25.jūlijā, plkst.10.45 - 12.15 un 12.45 - 16.00
  26.jūlijā, plkst.9.00 - 12.15 un 12.45 - 16.00
  30.jūlijā - 2.augustā plkst.9.00 - 12.15 un 12.45 - 16.00
 • ATVĒRTO DURVJU DIENAS
 • 2018.GADA 20.MARTĀ UN 12.MAIJĀ  plkst. 12.00 LSPA konferenču zālē (2.stāvā, 216.zālē). 

Nepilna laika neklātienes studijas

 • Dokumentu pieņemšana 2018./2019.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2018.gada 20. - 23.augustā, plkst.10.00 – 16.00 , 2.stāvs, 222.kabinets
 • Konkursa rezultātu paziņošana: 28.augustā.
 • Studiju līgumu slēgšana:  28. - 31.08.2018.  plkst.10.00 - 16.00
 • ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2018.GADA 20.MARTĀ UN 12.MAIJĀ  plkst. 12.00 LSPA konferenču zālē (2.stāvā, 216.zālē). 

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA  1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "Izglītības un sporta darba speciālists":

 • Dokumentu pieņemšana 2018./2019.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA):  no 2018.gada 27. - 31.augustā  plkst. 10.00 - 16.00,  2.stāvs, 223.kabinets
 • Studijas sākums: 2018.gada 17.septembrī
 • Konkursa rezultātu paziņošana: 31.augustā
 • Studiju līgumu slēgšana:  2018.gada 4.septembrī, plkst.14.00

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA  PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE" :

 • Dokumentu pieņemšana 2018./2019.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2018.gada 26. - 27.jūnijā plkst.10.00 – 16.00 ,   "B" korpuss, 1.stāvs, 158A.kabinets
 • Iestājpārbaudījums: 29.jūnijā
 • Konkursa rezultātu paziņošana:  29.jūnijā
 • Studiju līgumu slēgšana:  2018.gada 29.jūnijā, plkst.13.00 - 16.00

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA  PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ" AR KVALIFIKĀCIJU "SPORTA FIZIOTERAPEITS" vai "PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ": 

 • Dokumentu pieņemšana 2018./2019.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2018.gada 26. - 27.jūnijā  plkst.10.00 – 16.00 ,  "B" korpuss, 2.stāvs, 256.kabinets
 • Iestājpārbaudījumi:  29.jūnijā
 • Konkursa rezultātu paziņošana:  29.jūnijā
 • Studiju līgumu slēgšana:  2018.gada 29.jūnijā, plkst.13.00 - 16.00

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA  AKADĒMISKĀ DOKTORA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE" :

 • Dokumentu pieņemšana 2018./2019.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2018.gada  26. - 27.jūnijā, plkst.10.00 – 16.00    "B" korpuss, 1.stāvs, 158A.kabinets
 • Iestājpārbaudījumi:  28.jūnijā
 • Konkursa rezultātu paziņošana:  28.jūnijā
 • Studiju līgumu slēgšana:  2018.gada 28.jūnijā, plkst.13.00 - 16.00