LSPA.jpg

SVARĪGĀKIE DATUMI

2020./2021. AKADĒMISKAIS GADS

STUDIJU  UZSĀKŠANA  PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE":

Pilna laika klātienes studijas

 • Dokumentu pieņemšana 2020./2021.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2020.gada 13. - 18. un 20. - 21.jūlijā  plkst. 10.00 - 17.00, 1.stāvs, 131.kabinets.
 • IESTĀJEKSĀMENS FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ, tikai topošajiem bakalauriem klātienes studiju uzsākšanai studiju programmā "Sporta zinātne":
       - 2020.gada 22. un 23. jūlijā
 • Konkursa rezultātu paziņošana: 24.jūlijā
 • Studiju līgumu slēgšana:
  - studējošie par valsts budžeta līdzekļiem: 24.jūlijā, plkst. 10.30 - 16.00
  - studējošie par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem: no 27.jūlija līdz 30.jūlijam, plkst. 9.00 - 12.15 un 12.45 - 16.00
 •  
 • ATVĒRTO DURVJU DIENA
 • 2020.GADA 9.MAIJĀ  plkst. 12.00 LSPA konferenču zālē (2.stāvā, 216.zālē). 
  ATVĒRTO DURVJU DIENA 2020.GADA 24.MARTĀ IR ATCELTA

Nepilna laika neklātienes studijas

 • Dokumentu pieņemšana 2020./2021.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2020.gada 27.- 29.jūlijā, plkst. 10.00 - 17.00, 2.stāvs, 222.kabinets
  Pirms dokumentu iesniegšanas NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDIJĀM jebkurā bankā jāveic maksājums  25.00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu. Maksājuma uzdevums jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.
  Rekvizīti:
  Maksātājs: vārds, uzvārds, pers.kods
  Saņēmējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                       Reģ. Nr: 90000055243
                       Banka: Valsts kase; 
                       Bankas kods: TRELLV22, 
                       Konts Nr. LV53TREL9150120000000
  Maksājuma mērķis: Par studijām nepilna laika neklātienes nodaļā. Kods 21351 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts).

   
 • Konkursa noslēguma termiņš: 2020.gada 29.jūlijs.
 • Studiju līgumu slēgšana:  31. - 31.07.2020. plkst 10.00 – 16.00

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "FIZIOTERAPIJA":

Pilna laika klātienes studijas

 • Dokumentu pieņemšana 2020./2021.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2020.gada 13.- 18. un 20. - 21.jūlijā  plkst. 10.00 - 17.00,  1.stāvs, 131.kabinets
 • Konkursa rezultātu paziņošana: 22.jūlijā
 • Studiju līgumu slēgšana:
  22.jūlijā, plkst.10.00 - 12.15 un 12.45 - 16.00
  23.jūlijā, plkst.10.00 - 12.15 un 12.45 - 16.00
  27.jūlijā - 30.jūlijā plkst.9.00 - 12.15 un 12.45 - 16.00
 • ATVĒRTO DURVJU DIENAS
 • 2020.GADA 24.MARTĀ UN 9.MAIJĀ  plkst. 12.00 LSPA konferenču zālē (2.stāvā, 216.zālē). 

Nepilna laika neklātienes studijas

 • Dokumentu pieņemšana 2020./2021.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2020.gada 27. - 29.jūlijā, plkst.10.00 – 17.00 , 2.stāvs, 222.kabinets
 • Konkursa rezultātu paziņošana: 29.jūlijā.
 • Studiju līgumu slēgšana:  30. - 31.07.2020.  plkst.10.00 - 16.00
 • ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2020.GADA 24.MARTĀ UN 9.MAIJĀ  plkst. 12.00 LSPA konferenču zālē (2.stāvā, 216.zālē). 

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA  1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "Izglītības un sporta darba speciālists":

 • Dokumentu pieņemšana 2020./2021.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA):  no 2020.gada 27. - 30.jūlijā  plkst. 10.00 - 16.00,  2.stāvs, 223.kabinets
 • Studijas sākums: 2020.gada 17.septembrī
 • Konkursa rezultātu paziņošana: 31.jūlijā
 • Studiju līgumu slēgšana:  2020.gada 3.augustā, plkst.14.00

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA  PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE" :

 • Dokumentu pieņemšana 2020./2021.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2020.gada 13. - 14.jūlijā plkst.10.00 – 16.00 ,   "B" korpuss, 1.stāvs, 158A.kabinets
 • Iestājpārbaudījums: 15.jūlijā
 • Konkursa rezultātu paziņošana:  15.jūlijā
 • Studiju līgumu slēgšana:  2020.gada 15.jūlijā, plkst.13.00 - 16.00

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA  PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ" AR KVALIFIKĀCIJU "SPORTA FIZIOTERAPEITS" vai "PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ": 

 • Dokumentu pieņemšana 2020./2021.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2020.gada 14. - 15.jūlijā  plkst.10.00 – 16.00 ,  "B" korpuss, 2.stāvs, 256.kabinets
 • Iestājpārbaudījumi:  17.jūlijā
 • Konkursa rezultātu paziņošana:  17.jūlijā
 • Studiju līgumu slēgšana:  2020.gada 17.jūlijā, plkst.13.00 - 16.00

 

STUDIJU  UZSĀKŠANA  AKADĒMISKĀ DOKTORA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ "SPORTA ZINĀTNE" :

 • Dokumentu pieņemšana 2020./2021.akadēmiskā gada studijām (ierodoties LSPA): 2020.gada  13. - 14.jūlijā, plkst.10.00 – 16.00    "B" korpuss, 1.stāvs, 158A.kabinets
 • Iestājpārbaudījumi:  15.jūlijā
 • Konkursa rezultātu paziņošana:  15.jūlijā
 • Studiju līgumu slēgšana:  2020.gada 15.jūlijā, plkst.13.00 - 15.00