LSPA.jpg

VĪRIEŠIEM

 

SIEVIETĒM  |  VĪRIEŠIEM  |    KONTAKTI

 • IESTĀJEKSĀMENS FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ topošajiem bakalauriem klātienes studiju uzsākšanai studiju programmā "Sporta zinātne":
  - Trešdien, 2017.gada 26. jūlijā, plkst. 9:00 notiks sanāksme visiem reflektantiem par fiziskās sagatavotības iestājeksāmenu. 
  - Iestājeksāmena norises laiki:
         Trešdien, 26.jūlijā no plkst. 10:00
         Ceturtdien, 27.jūlijā no plkst. 9:00
  - Piektdien, 28.jūlijā, plkst. 10:00 notiks sanāksme visiem reflektantiem par jauno studentu uzņemšanas konkursa rezultātiem. 

 

LSPA IESTĀJEKSĀMENS FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ VĪRIEŠIEM

(tikai topošajiem bakalauriem klātienes studiju uzsākšanai "Sporta zinātnē")
 

FIZISKĀS  SAGATAVOTĪBAS  KONTROLES  TESTI-VINGRINĀJUMI

Nr.pk.

Kontrolvingrinājums

Vīrieši

1.

Pievilkšanās kārienā pie stieņa

+

2.

Tāllēkšana no vietas

+

3.

20 metruskrējiens ar startu gaitā.

+

4.

“Atspoles skrējiens” 10 x 6 metri

+

5.

Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, guļot uz muguras (1,5 min)

+

6.

Krosa skrējiens

3000 m

VINGRINĀJUMU  IZPILDES  NOSACĪJUMI


Jāpiedalās un jāuzrāda rezultāti VISOS  6  kontrolvingrinājumos.
Ieskaita vingrinājumus, kuros ievēroti izpildes nosacījumi.

 

VĒRTĒŠANAS TABULA

Punktu summa

Vērtējums (balles)

500 un vairāk

10

425 – 499

9

358 – 424

8

300 – 357

7

241 – 299

6

175 – 240

5

83 – 174

4

Mazāk par 83

3

Izstājies

2

Nav ieradies

1

 

FIZISKĀS  SAGATAVOTĪBAS  VĒRTĒŠANAS  PUNKTU  TABULAS - VĪRIEŠIEM

1. Pievilkšanās kārienā pie stieņa - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

29

100

25

96

21

79

17

45

13

15

9

2

28

99

24

94

20

72

16

36

12

10

8-1

1

27

99

23

90

19

64

15

28

11

6

 

 

26

98

22

85

18

55

14

21

10

4

 

 

 

2. Tāllēkšana no vietas  - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/m,cm/

 

/m,cm/

 

/m,cm/

 

/m,cm/

 

/m,cm/

 

/m,cm/

 

3,02

100

2,79

89

2,68

71

2,57

45

2,46

21

2,35

7

3,01-2,95

99

2,78

88

2,67

69

2,56

43

2,45

20

2,34-2,33

6

2,94-2,92

98

2,77

86

2,66

67

2,55

40

2,44

18

2,32

5

2,91-2,89

97

2,76

85

2,65

64

2,54

38

2,43

17

2,31-2.30

4

2,88-2,87

96

2,75

84

2,64

62

2,53

36

2,42

15

2,29-2,27

3

2,86

95

2,74

82

2,63

60

2,52

34

2,41

14

2,26-2,24

2

2,85-2,84

94

2,73

80

2,62

57

2,51

31

2,40

12

  2,23 un
mazāk

1

2,83

93

2,72

79

2,61

55

2,50

29

2,39

11

 

 

2,82

92

2,71

77

2,60

53

2,49

27

2,38

10

 

 

2,81

91

2,70

75

2,59

50

2,48

25

2,37

9

 

 

2,80

90

2,69

73

2,58

48

2,47

23

2,36

8

 

 

 

3.  20 metru skrējiens ar startu gaitā - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

2,13

100

2,26

92

2,34

76

2,42

50

2,5

24

2,58

8

2,14-2,17

99

2,27

90

2,35

73

2,43

47

2,51

22

2,59

7

2,18-2,19

98

2,28

89

2,36

70

2,44

43

2,52

19

2,60

6

2,20-2,21

97

2,29

87

2,37

67

2,45

40

2,53

17

2,61

5

2,22

96

2,30

85

2,38

64

2,46

37

2,54

15

2,62

4

2,23

95

2,31

83

2,39

60

2,47

33

2,55

13

2,63-2,64

3

2,24

94

2,32

81

2,40

57

2,48

30

2,56

11

2,65-2,67

2

2,25

93

2,33

78

2,41

54

2,49

27

2,57

10

2,68 un
vairāk

1

 

4. "Atspoles  skrējiens" - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

/s/

 

14,2

100

14,9

93

15,5

76

16,1

46

16,7

18

17,3

4

14,3-14,4

99

15,0

92

15,6

71

16,2

40

16,8

15

17,4

3

14,5

98

15,1

89

15,7

67

16,3

35

16,9

12

17,5-17,6

2

14,6

97

15,2

87

15,8

62

16,4

30

17,0

9

17,7 un
vairāk

1

14,7

96

15,3

83

15,9

56

16,5

26

17,1

7

 

 

14,8

95

15,4

80

16,0

51

16,6

22

17,2

6

 

 

 

5. Ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, guļot uz muguras (1,5 min)

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

/reizes/

 

89

100

76

91

68

71

60

40

52

15

44-43

3

88-85

99

75

89

67

67

59

37

51

13

42-41

2

84-83

98

74

87

66

63

58

33

50

11

40 un
mazāk

1

82-81

97

73

85

65

60

57

29

49

9

 

 

80

96

72

82

64

56

56

26

48

8

 

 

79

95

71

80

63

52

55

23

47

6

 

 

78

94

70

77

62

48

54

20

46

5

 

 

77

92

69

74

61

44

53

18

45

4

 

 

 


 

6.  3000 metru krosa skrējiens - vērtēšanas tabula

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

Rezultāts

Punkti

/min,s/

 

/min,s/

 

/min,s/

 

/min,s/

 

/min,s/

 

/min,s/

 

10:10

un ātrāk

100

10:43-10:44

83

11:17-11:18

66

11:51-11:52

47

12:25-12:26

30

12:59-13:00

13

10:11-10:12

99

10:45-10:46

82

11:19-11:20

65

11:53-11:54

46

12:27-12:28

29

13:01-13:02

12

10:13-10:14

98

10:47-10:48

81

11:21-11:22

64

11:55-11:56

45

12:29-12:30

28

13:03-13:04

11

10:15-10:16

97

10:49-10:50

80

11:23-11:24

63

11:57-11:58

44

12:31:12:32

27

13:05-13:06

10

10:17-10:18

96

10:51-10:52

79

11:25-11:26

62

11:59-12:00

43

12:33-12:34

26

13:07-13:08

9

10:19-10:20

95

10:53-10:54

78

11:27-11:28

61

12:01-12:02

42

12:35-12:36

25

13:09-13:10

8

10:21-10:22

94

10:55-10:56

77

11:29-11:30

60

12:03-12:04

41

12:37-12:38

24

13:11-13:12

7

10:23-10:24

93

10:57-10:58

76

11:31:11:32

59

12:05-12:06

40

12:39-12:40

23

13:13-13:14

6

10:25-10:26

92

10:59-11:00

75

11:33-11:34

56

12:07-12:08

39

12:41-12:42

22

13:15-13:16

5

10:27-10:28

91

11:01-11:02

74

11:35-11:36

55

12:09-12:10

38

12:43-12:44

21

13:17-13:18

4

10:29-10:30

90

11:03-11:04

73

11:37-11:38

54

12:11-12:12

37

12:45-12:46

20

13:19-13:20

3

10:31-10:32

89

11:05-11:06

72

11:39-11:40

53

12:13-12:14

36

12:47-12:48

19

13:21-13:22

2

10:33-10:34

88

11:07-11:08

71

11:41-11:42

52

12:15-12:16

35

12:49-12:50

18

13:23

un vairāk

1

10:35-10:36

87

11:09-11:10

70

11:43-11:44

51

12:17-12:18

34

12:51-12:52

17

10:37-10:38

86

11:11-11:12

69

11:45-11:46

50

12:19-12:20

33

12:53-12:54

16

 

 

10:39-10:40

85

11:13-11:14

68

11:47-11:48

49

12:21-12:22

32

12:55-12:56

15

 

 

10:41-10:42

84

11:15-11:16

67

11:49-11:50

48

12:23-12:24

31

12:57-12:58

14